Legale vermeldingen

Content
texte

De website 'www.arnicreme.be' (hierna 'de website') geeft u toegang tot informatie met betrekking tot producten van Boiron BV (hierna 'Laboratoires BOIRON') evenals alle aanvullende informatie met betrekking tot gezondheid, fysieke fitheid of sportactiviteit.

PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE
Boiron

Besloten vennootschap
Maatschappelijke zetel: Carlistraat 5, 1140 Evere
Ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0541731340 (BTW: 0541 731 340).
Webmaster: dp@boiron.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 702 99 20
Beheerder van de publicatie: Ulrike Van den Houte
Met als functie: Pharmaceutical director – public & professional relations
Naam en functie van de bedrijfsleiders: Bertrand Duquesne, algemeen directeur

UITGEVER EN ONTWERPER VAN DE WEBSITE
Nouveau Monde

‘Société par Actions Simplifiée’ met een kapitaal van € 2.034.063,20
Maatschappelijke zetel: 45 Quai Rambaud 69286 - Lyon Cedex 02
Geregistreerd in het handelsregister van Lyon onder het nummer 387 471 485

WEBHOST
PEER1 France

Société par Actions Simplifiée (Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap) met een kapitaal van € 637.584
Maatschappelijke zetel: Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT
Telefonische ondersteuning: (+33) 08-05-210-280
Ondersteuning per e-mail: support@cogecopeer1.com
Geregistreerd in het handelsregister van Cannes onder het nummer B 749 865 820

BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Maatschappelijke zetel: Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 528 40 00

WIJZIGINGEN VAN DE WETTELIJKE VERMELDINGEN OP DE WEBSITE
Laboratoires BOIRON behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang tot de website en de huidige wettelijke vermeldingen te wijzigen en bij te werken. Alle wijzigingen van deze wettelijke vermeldingen zijn meteen na hun publicatie van toepassing. Deze wijzigingen en updates zijn noodzakelijk voor de gebruiker die regelmatig deze rubriek moet raadplegen om op de hoogte te blijven van de geldende wettelijke vermeldingen.

Laatste update: mei 2020

Toepasbaar recht
Deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen moeten worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel.